Zapoczątkowanie budowy nowego magazynu dla Mazurskiego Banku Żywności w Piszu

Zapoczątkowanie budowy nowego magazynu dla Mazurskiego Banku Żywności w Piszu

W Piszu rozpoczynają się prace związane z budową nowego magazynu, który jest częścią struktur Mazurskiego Banku Żywności. Pieniądze na realizację tego projektu pochodzą częściowo z dofinansowania, które zostało przyznane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt ten wpisuje się w ramy programu priorytetowego, noszącego nazwę „Racjonalna gospodarka odpadami”.

Kluczową informacją dotyczącą inwestycji jest fakt, że nowo powstały obiekt będzie miał łączną powierzchnię użytkową 665 m2. Lokalizacja magazynu jest również już ustalona – powstanie on na terenie przyległym do obecnej siedziby Banku, która znajduje się przy ulicy Jagodnej.

Swoistym symbolicznym otwarciem prac budowlanych było wbicie łopaty przez prezesa Banku, Marcina Kwiatkowskiego. Miało to miejsce 2 listopada. Od tego momentu rozpoczęła się realizacja projektu, który planowany jest do zakończenia w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Dodaj komentarz