Akcja społeczna Komendanta Powiatowego Policji w Piszu i Prezesa Mazurskiego Banku Żywności – paczki dla potrzebujących

Akcja społeczna Komendanta Powiatowego Policji w Piszu i Prezesa Mazurskiego Banku Żywności – paczki dla potrzebujących

Raz jeszcze, insp. Marcin Kubas, Komendant Powiatowy Policji w Piszu, we współpracy z Marcinem Kwiatkowskim, Prezesem Mazurskiego Banku Żywności w Piszu, postanowili przeprowadzić inicjatywę mającą na celu pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom powiatu piskiego – podarowali im paczki. Wszystko to zostało przygotowane przez pracowników oraz wolontariuszy banku. Osoby samotne oraz rodziny, które najbardziej potrzebowały tej pomocy, zostały wytypowane przez dzielnicowych. Te same osoby będą odwiedzać mieszkańców swoich rejonów służbowych tuż przed świętami, przekazując im paczki i składając świąteczne życzenia.

Poprzez organizowanie paczek dla potrzebujących, insp. Marcin Kubas i Marcin Kwiatkowski po raz kolejny wykazali się gotowością do wsparcia lokalnej społeczności w czasie świąt. Działalność ta wpisuje się doskonale w statutowe cele Mazurskiego Banku Żywności, które obejmują promocję solidarności społecznej i działania na rzecz dobra wspólnego.

Akcja ta zaangażowała dzielnicowych z całego powiatu piskiego. Liczba dzielnicowych pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Piszu oraz podległych jej Komisariatach Policji w Białej Piskiej, Orzyszu i Rucianem – Nidzie wynosi łącznie 10. To dzięki nim możliwe jest skuteczne rozpoznanie potrzeb społeczności lokalnej, zwłaszcza osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Każdy z dzielnicowych miał więc na celu wytypować osoby samotne i rodziny, które z różnych powodów potrzebują pomocy, a następnie dostarczyć im paczki z produktami spożywczymi i higienicznymi.

Dodaj komentarz