Wybory sołtysów w Gminie Pisz: kto obejmie stanowisko w Jeglinie i Karwiku jako pierwszy, a kto w Szerokim Borze Piskim jako ostatni?

Wybory sołtysów w Gminie Pisz: kto obejmie stanowisko w Jeglinie i Karwiku jako pierwszy, a kto w Szerokim Borze Piskim jako ostatni?

W Gminie Pisz przychodzi pora na zmiany. W jej skład wchodzące sołectwa Jeglin i Karwik rozpoczną proces wyboru nowych sołtysów, stając się tym samym pionierami wśród 43 sołectw gminy. Ci z nich, którzy zajmą te stanowiska, będą pełnili swoje obowiązki do momentu powołania ostatniego sołtysa – reprezentanta wsi Szeroki Bór Piski. Proces wyborczy zostanie rozpoczęty 3 czerwca i potrwa aż do 9 sierpnia.

W każdym z tych sołectw role sołtysów są różne, co wynika bezpośrednio z różnic w aktywności mieszkańców. W miejscowościach, gdzie społeczność jest zaangażowana i potrzebuje organizacji różnego rodzaju wydarzeń oraz działań integrujących społeczność, rola sołtysa jest szczególnie aktywna. Z kolei w tamtych miejscach, gdzie mieszkańcy preferują spokojne życie wiejskie, daleko od miejskiego zgiełku i aktywności, obowiązki sołtysa ograniczają się do podstawowych zadań. Takimi zadaniami są na przykład zgromadzenie lokalnych podatków, utrzymanie porządku w wiejskim centrum kulturalnym, dbanie o zieleń, czy też reprezentowanie sołectwa na sesjach rady miejskiej.

Nie można jednak zapominać o roli Rady Sołeckiej, która pracuje ramię w ramię ze sołtysem, wspierając go w jego zadaniach. Te działania obejmują przede wszystkim planowanie, wykonawstwo i zarządzanie. Członkowie Rady Sołeckiej wybierają spośród siebie sołtysa, który z kolei staje się ich przewodniczącym.

Dodaj komentarz