Planowane prace na doświetlenie przejść dla pieszych w 38 miejscach w Piszu na Mazurach

Planowane prace na doświetlenie przejść dla pieszych w 38 miejscach w Piszu na Mazurach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podjęła decyzję o przeprowadzeniu przetargu. Celem jest realizacja projektu doświetlenia przejść dla pieszych. Prace mają być wykonane w 38 wyznaczonych punktach w mieście Pisz, położonym na terenie Mazur. Lokalizacje te obejmują obszary dwóch dróg krajowych – numer 58 i 63.

W Piszu, malowniczym mieście Mazur zamieszkiwanym przez około 19 tysięcy osób, dwie drogi krajowe – DK58 i DK63 – krzyżują swoje trasy. Choć obie omijają ścisłe centrum miasta, to jednak ich trasa wiedzie przez jego obrzeża, często przy samych granicach z zabudowaniami mieszkalnymi. Trasa tych dróg, zwłaszcza na południu i zachodzie miasta, często jest wspólna. Dodatkowo, na ich trasie znajdują się liczne skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych. W trosce o bezpieczeństwo zarówno kierowców jak i pieszych, zarząd infrastruktury drogowej postanowił doświetlić te miejsca.

Zgodnie z opisem zamówienia udostępnionym przez GDDKiA, głównym celem przetargu jest montaż instalacji świetlnych na przejściach dla pieszych w Piszu. Projekt obejmuje 38 lokalizacji. Kluczowym kryterium wyboru oferty jest cena. Termin składania ofert w przetargu upływa 4 stycznia 2024 roku.

Dodaj komentarz