Podróż Koła Gospodyń Wiejskich z Lisków do Warszawy na zaproszenie Małżonki Prezydenta RP

Podróż Koła Gospodyń Wiejskich z Lisków do Warszawy na zaproszenie Małżonki Prezydenta RP

Dnia 2 lutego Koło Gospodyń Wiejskich działające w Liskach podjęło podróż do stolicy Polski – Warszawy, na zaproszenie Pani Prezydentowej. Ta organizacja odgrywa kluczową rolę w codziennym życiu lokalnej społeczności i większej skali – regionu, prowadząc szereg różnorodnych działań.

Aktywność członków Koła obejmuje między innymi działalność dobroczynną, organizowanie różnego rodzaju zajęć dla dzieci i młodzieży, a także uczestnictwo i współorganizowanie corocznych wydarzeń i uroczystości lokalnych. Z radością prezentują swe działania podczas różnych imprez, takich jak dożynki, jarmarki czy festyny.

Koło Gospodyń Wiejskich z Lisków może poszczycić się trzema flagowymi produktami. Pierwszym z nich jest tradycyjne danie zwane „Gęsi Pipek”. Drugim jest ekologiczna i ekonomiczna torba wielokrotnego użytku. Ostatnim, lecz nie mniej ważnym produktem są „Lisie Kołacze”, które są pieczone przez członkinie Koła.

Udział w Konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP zaowocował zaproszeniem do Warszawy. Wizytę w stolicy rozpoczęliśmy od zwiedzania Pałacu Prezydenckiego, po czym nadszedł czas na prywatne spotkanie z Pierwszą Damą, Panią Agatą Kornhauser-Duda. Po interesujących rozmowach zaproszono nas na obiad i kawę. To wyjątkowe spotkanie na pewno na długo zapadnie nam w pamięć – relacjonuje KGW Liskowianki.

Dodaj komentarz