Sytuacja w Szpitalu Powiatowym w Piszu: konflikty i zawieszenie działalności oddziału ortopedii

Sytuacja w Szpitalu Powiatowym w Piszu: konflikty i zawieszenie działalności oddziału ortopedii

5-go dnia lutego doszło do niecodziennego wydarzenia, jakim była Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu. Głównym tematem spotkania było przerwanie normalnego funkcjonowania Oddziału Ortopedii oraz Poradni Ortopedycznej, które są integralnymi częściami Szpitala Powiatowego w Piszu.

Warto przypomnieć, że to właśnie 26 stycznia tego roku, szpital poinformował swoich pacjentów o tym, że działalność Oddziału Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej zostaje zawieszona. Jako główną przyczynę takiego stanu rzeczy przedstawiono brak odpowiedniej liczby lekarzy związany z ich chorobowymi nieobecnościami.

Niemniej jednak, jak podano na sesji Rady Powiatu, absencja lekarska nie jest jedynym problemem, z którym boryka się ortopedia szpitala. Problem ten został określony mianem „konfliktu”. Słowo to powracało wielokrotnie podczas trwania sesji, a konflikt dotyczył głównie osoby pełniącej obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Powiatowego w Piszu, lek. Anny Drobińska. Skonfliktowane strony to ona i lekarze pracujący na oddziale ortopedycznym. Dodatkowo konflikt rozbijał się na mniejsze spory między obrońcami pani Drobińskiej a jej przeciwnikami.

Starosta Piski, który był obecny na sesji, poinformował pozostałych uczestników spotkania o możliwym zakończeniu tego konfliktu. Wszystko za sprawą informacji o rezygnacji pani dr Anny Drobińskiej z zajmowanego stanowiska zastępcy dyrektora. Lekarze z oddziału ortopedycznego po otrzymaniu tej informacji stwierdzili, że są gotowi powrócić do pracy.

Dodaj komentarz