Wtorkowy dzień pełen uroczystości – zaprzysiężenie burmistrza i pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej Białej Piskiej

Wtorkowy dzień pełen uroczystości – zaprzysiężenie burmistrza i pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej Białej Piskiej

W dniu dzisiejszym, w Białej Piskiej o godzinie 12:00, w sali konferencyjnej przy ulicy Sportowej pod numerem 19A, rozpocznie się inauguracyjne spotkanie Rady Miejskiej. Na tym wydarzeniu zaszczytne miejsce zajmie tam nowo wybrany burmistrz tego miasta.

Podczas uroczystości, nowo upoważnieni radni oraz wybrany na najważniejsze stanowisko w mieście burmistrz złożą swoje ślubowania. Wszystkich, którzy nie będą mieli możliwości by osobiście uczestniczyć w tym doniosłym dla miasta momentu, serdecznie zachęcamy do obserwowania przebiegu sesji za pośrednictwem transmisji online. Transmisja będzie dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Dodaj komentarz