Schron bierny typu Regelbau 502 w Piszu

Schron bierny typu Regelbau 502 w Piszu

Pisz nie ma może zbyt wielu zabytków, jednak może pochwalić się unikalnym schronem typu Regelbau 502. Jest on częścią umocnień, które miały chronić kraj od wschodu. Jego modernizacja złamała postanowienia traktatu wersalskiego. Dzisiaj schron jest wpisany do rejestru zabytków i dostępny do zwiedzania.

Okoliczności powstania schronu

Modernizacja i dobudowywanie nowych fortyfikacji nastąpiło w 1939 roku, kiedy Niemcy łamiąc postanowienia traktatu wersalskiego, wdrożyli plany ochronne. Wybudowane schrony i budynki wojskowe miały chronić Niemców przed wojskami polskimi.

Prusy nie chciały, aby ścieżki prowadzące do kraju pozostawały słabo bronione. Obawiali się wtargnięcia i kłopotów wewnętrznych. Zaistniała też potrzeba ochrony lotniska oraz kanałów na rzekach. Umocnienia powstały wzdłuż jezior, a modernizacje przeprowadzono we wszystkich obiektach, które już znajdowały się w regionie. W tym czasie powstały 3 schrony w tym dwa w Piszu. Było to Regelbau 501 oraz Regelbau 502.

Schron typy Regelbau 502

Schron służył piechocie. Wybudowano go w klasie odporności Bneu, co oznacza prawie najwyższą odporność. Grubość jego ścian to około 2 metrów, co sprawia, że chroni przed pociskami o masie do 500 kilogramów.

Jest to unikat w skali Polski. To jedyny schron tego typu na terenie kraju. Został on zresztą wzniesiony jako pierwszy z serii tego typu obiektów. Na wyposażeniu było stanowisko komunikacyjne, stanowisko obserwacyjne oraz śluzy ochronne. Wyposażono go także w elementy chroniące przed atakami gazowymi, a ponadto umożliwiał on aktywną obronę.

Dzisiaj schron można zwiedzać po umówieniu się. W środku znajdziemy wystawę militariów oraz pamiątek historycznych. Z pewnością oprowadzający będzie też skłonny opowiedzieć więcej o historii i funkcji tego miejsca.

Schron wpisano na listę zabytków i od tego czasu jest oficjalnie chroniony prawem polskim. Wstęp na jego teren bez uprzedniej zgody jest zabroniony i może być karany mandatem lub grzywną.